Home Contact info@vanbeljouw.nl NL +31(0)683358158
Keuringen Fittesten Research & Development Mentorschap
Research afbeekding_001

Van Beljouw zet zijn lange praktijkervaring en deskundigheid ook veelvuldig in bij onderzoek. Samen met Belas Asbestverwijdering voeren we onderzoek uit en geven advies. Zoals het onderzoek naar het wassen van met asbest besmette kleding. Wij willen weten of de theorie klopt met de praktijk. Zijn werkwijzen en processen nog juist of inmiddels achterhaald? Wat zijn knelpunten en behoefte in de praktijk?

Research & Development

Onderzoek is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de asbestbranche. Deskundigheid ontstaat door ervaring en onderzoek, dat is onze mening. Onze onderzoekende geest maakt dat we ook graag zelf proefondervindelijk dingen vaststellen.

Het onderzoekstraject doen we samen met Belas Asbestverwijdering. We beschikken over diverse machines en meetapparatuur.

Proef met dode hoeken

In de theorie leren we dat de onderdrukmachine en ventilatie -opening zo ver mogelijk van elkaar moeten zitten, dit om de verversing in een containment zo goed mogelijk te laten verlopen. Bovendien wordt daarmee voorkomen dat er hoeken zijn die niet of nauwelijks ververst worden. We hebben ons de vraag gesteld, is dit wel zo? Een verslag van onze metingen. Lees hele artikel.

Sluisprocedure niet zo veilig als men denkt

De personen- en afvalsluizen die vandaag de dag in de asbestverwijderingsindustrie toegepast worden, voldoen niet aan de laatste stand van de techniek. Daar hebben wij onderzoek naar gedaan. Lees hele artikel.

Proeven met containment

Bij Van Beljouw vinden we het belangrijk om bezig te zijn met onderzoek en testen en zo mogelijk het verbeteren van bestaande we Lees hele artikel.

Onderzoek met gewassen en ongewassen kleding

Voor GGD Drenthe heeft Van Beljouw samen met Belas Asbestverwijdering een machine ontwikkeld om kleding intensief te bewegen, en de asbestvezels die dan vrijkomen, te meten. Lees hele artikel.