Home Contact info@vanbeljouw.nl NL +31(0)683358158
Keuringen Fittesten Research & Development Mentorschap
Research afbeekding_001

Van Beljouw zet zijn lange praktijkervaring en deskundigheid ook veelvuldig in bij onderzoek. Samen met Belas Asbestverwijdering voeren we onderzoek uit en geven advies. Zoals het onderzoek naar het wassen van met asbest besmette kleding. Wij willen weten of de theorie klopt met de praktijk. Zijn werkwijzen en processen nog juist of inmiddels achterhaald? Wat zijn knelpunten en behoefte in de praktijk?

Sluisprocedure niet zo veilig als men denkt

Personen- en afvalsluizen

De personen- en afvalsluizen die vandaag de dag in de asbestverwijderingsindustrie toegepast worden, voldoen niet aan de laatste stand van de techniek. Daardoor bieden de sluizen onvoldoende bescherming tegen asbestvezels aan mens en milieu.

Old school

Toen we in Nederland begonnen met asbestsanering, werd in de opleiding geleerd een sluis te bouwen met behulp van folie. Deze sluizen waren voorzien van flappen (met meestal nog een kettinkje) met eenventilatieklep erboven.

Al snel kwamen opvouwbare sluizen op de markt, in alle maten en uitvoeringen. Deze konden ter plekke uitgevouwen en opgebouwd worden. De flappen werden vervangen door deuren.

In 2014 heeft de Inspectie SZW (onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verplicht gesteld dat een sluis o.a. voorzien moet zijn van deuren. Hierop werd door de overheid streng gehandhaafd.

Asbest-saneren_tcm335-350364.pdf

Het probleem

De huidige sluizen kennen twee problemen:

 

1. Deuren

Bij het openen en sluiten van de deuren creëert men kortstondig een drukverschil tussen de sluis en het containment, waardoor stof vanuit het containment de sluis binnenkomt.


2. Ventilatieroosters

De ventilatieroosters in de huidige sluizen zijn dusdanig klein, dat de verschillende ruimtes niet goed genoeg schoongespoeld worden.

Deze problemen leiden ertoe dat de huidige sluizen de vervuiling naar buiten ‘transporteren’. Want we weten dat asbestvezels dusdanig licht zijn, dat ze met iedere luchtstroom meegaan.

In het volgende filmpje willen we de luchtstromen laten zien in een door SZW voorgeschreven tweetraps sluis. Om de luchtstromen te visualiseren, hebben we gebruik gemaakt van rook.

Het vervangen van deze sluis door een drie-, vier-, vijf-, of tientraps sluis heeft geen effect, omdat de sluis niet ‘schoongespoeld’ wordt en de vervuiling altijd mee naar buiten neemt.

 

Oplossing

een probleem vaststellen is één ding, maar wij zijn ook op zoek gegaan naar een oplossing. En er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Eén manier is om de deuren weer te vervangen door flappen.

 

In het volgende filmpje gaat er 600m 3 /h (schone) lucht door de sluis, als de flap van de ‘schone trap’ 50 cm open staat. Op het moment dat de flap geopend wordt, daalt weliswaar de onderdruk maar blijft de luchtstroom gehandhaafd, waardoor niets van binnen naar buiten kan gaan. 

   Oordeel zelf…

Uitsluizen kamertjes02