Home Contact info@vanbeljouw.nl NL +31(0)683358158
Keuringen Fittesten Research & Development Mentorschap
Research afbeekding_001

Van Beljouw zet zijn lange praktijkervaring en deskundigheid ook veelvuldig in bij onderzoek. Samen met Belas Asbestverwijdering voeren we onderzoek uit en geven advies. Zoals het onderzoek naar het wassen van met asbest besmette kleding. Wij willen weten of de theorie klopt met de praktijk. Zijn werkwijzen en processen nog juist of inmiddels achterhaald? Wat zijn knelpunten en behoefte in de praktijk?

Proeven met containment

Bij Van Beljouw vinden we het belangrijk om bezig te zijn met onderzoek en testen en zo mogelijk het verbeteren van bestaande werkwijzen. We zijn van nature nieuwsgierig van aard en willen graag  proefondervindelijk dingen vaststellen.

 

Onderzoek containment

                 

Gebruikte apparatuur:

1.     Velocity meter TSI

2.     Rookgenerator ATI 5E

3.     Photometer ATI 5H

4.     Rookbuisjes

5.     Onderdruk meter Bulkair

6.     Twee onderdruk machines geplaatst met resp. 600 en 3000m3/h aan capaciteit en traploos regelbaar.

 

containment 03

Het containment

Het gebouwde containment  is 6 X 3 X 2,8 meter, de inhoud is dus 50,4 m3. Er zijn twee onderdrukmachines geplaatst die traploos regelbaar zijn, met een capaciteit van resp. 600 en 3000 m3/h. Ze zijn in een hoek geplaatst om rondom zo veel mogelijk ruimte te hebben om sluizen, openingen e.d. . aan te brengen.

containment 01

Bovenop het containment zijn op een viertal hoeken (50X50 cm uit de hoek) meetpunten aangebracht. Tevens is  gebruik gemaakt van een vijfde meetpunt dat ‘mobiel’ in het containment geplaatst is (hoogte is 1,5 m).

containment 02