Home Contact info@vanbeljouw.nl NL +31(0)683358158
Keuringen Fittesten Research & Development Mentorschap
Mentorschap afbeelding_001

De functie van gekwalificeerd SC-520 mentor is nieuw in de asbestbranche. Stichting Ascert borgt met deze erkenning een professionele begeleiding van leerlingen die Deskundig Asbest Verwijderaar willen worden. Vanaf 1 maart 2016 zijn asbestverwijderingsbedrijven verplicht om leerling saneerders te laten begeleiden door een mentor. Van Beljouw is bevoegd om de taak van mentor uit te voeren. Begeleiding door een mentor is een grote vooruitgang voor toekomstige saneerders en de sector.

Mentorschap

De mentor heeft een belangrijke rol in de begeleiding van leerlingen die Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV2) willen worden. Hij begeleidt een DAV1 bij het praktijkgedeelte van zijn opleiding om hem goed voor te bereiden op het DAV2 examen en op zijn toekomstige werkzaamheden. Dit houdt in dat de mentor o.a.:

  • controleert of de DAV1 het geen hij in de praktijk leert ook daadwerkelijk begrijpt;
  • zorgt dat de werkplek van de DAV1 zo goed mogelijk tegemoet komt aan zijn leerbehoefte;
  • de voortgang van het leertraject bewaakt. Samen met de werkgever stelt hij een planning op en stuurt deze bij indien nodig, zodat de leerling binnen de gewenste termijn zijn examen kan afleggen;
  • de voortgang bespreekt met de leerling;
  • als vertrouwenspersoon fungeert voor de leerling en kan bemiddelen bij eventuele probleemsituaties.


Van Beljouw geeft als bevoegd mentor professionele begeleiding aan medewerkers die nieuw instromen en Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV-2) willen worden.

Voorwaarde voor het verkrijgen van de bevoegdheid is het succesvol afleggen van een bekwaamheidsproef.